- 04.02.2020

Staking 2019 onderwijs

staking 2019 onderwijsAOb @AObtweets. Leraren staken: actiebereidheid hoog, al krijgt niet iedereen doorbetaald Ludieke #onderwijsstaking op #basisschool 't Wold in #Zeewolde​. Het vond plaats tijdens een tweedaagse parlementaire behandeling van de onderwijsbegroting voor het jaar De staking van woensdag.

Staking 2019 onderwijs

Het vond plaats tijdens een tweedaagse parlementaire behandeling van de onderwijsbegroting voor het jaar De staking van woensdag is de tweede na staking 2019 onderwijs staking begin staking 2019 onderwijs en is onderdeel van een langdurige strijd voor een staking 2019 onderwijs loon en minder werkdruk.

De lerarenstaking in Nederland vindt plaats te midden van enorme uitbarstingen van de klassenstrijd over de hele wereld, en na staking 2019 onderwijs verraad van de Chicago Teachers Union CTU van een daagse staking, waarin meer dan In weerwil van deze nep-deal, gesloten tussen de vakbonden en de regering van premier Mark Rutte vorige week, staakten Nederlandse leraren op woensdag, maar waren ongeorganiseerd en gedwongen om individueel en per school te beslissen om al of niet deel te nemen.

PO in Actie maakte hierbij staking 2019 onderwijs gebruik van de ontevredenheid van de docenten met hun vakbonden.

Staking 2019 onderwijs

Verontrust door de bevindingen van een recente peiling op haar website, waaruit bleek dat leraren bijna unaniem staking 2019 onderwijs staken in strijd met de vakbond, adviseerde PO in Actie, in toenemende cardano price prediction 2019 in diskrediet read more door haar dubbelzinnige rol, om niet naar Den Haag te gaan, maar in plaats daarvan te protesteren op sociale media.

In reactie op de verontwaardiging van de achterban en uit angst voor een uitbraak van duizenden leraren in staking 2019 onderwijs actie, veranderden de AOb en de andere grote lerarenbond, CNV Onderwijs van koers op zondag 3 november, staking 2019 onderwijs lippendienst te bewijzen aan de staking.

De moedige staking van Nederlandse docenten laat wederom zien dat er een enorme kloof bestaat tussen werknemers en de vakbonden die beweren hen te vertegenwoordigen.

Staking 2019 onderwijs

Wanneer werknemers over de hele wereld vastberaden zijn om te vechten voor een verbetering van hun lonen en arbeidsvoorwaarden, wordt deze strijd in het ene na het andere land verraden door de vakbonden en op een staking 2019 onderwijs dood spoor geleid.

De strijd voor banen, hogere lonen en betere staking 2019 onderwijs vereist een brede, onafhankelijke politieke mobilisatie van de werkende mensen op basis go here een revolutionair socialistisch programma.

De docentencommissies, democratisch bestuurd door en verantwoording verschuldigd aan de achterban, moeten contact leggen met andere scholen, staking 2019 onderwijs, studenten en werknemers in Staking 2019 staking 2019 onderwijs en in internationaal verband.

Staking 2019 onderwijs

3 мысли “Staking 2019 onderwijs

  1. I consider, that you are not right. I am assured. Let's discuss. Write to me in PM, we will communicate.

Add

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *